Scholarship

Điều Kiện (Eligibility Requirements)

 1. GPA 3.00 trở lên

  A minumum GPA of 3.00

 2. Đang là học sinh Trung Học hoặc Đại Học

  A current highschool or college student

 3. Đang là đoàn sinh của GDPTCP với ít nhất 1 năm thâm niên

  A current member of GDPTCP with a minimum of 1 years active membership

 4. Sẽ ghi danh học đại học khóa mùa thu 2016

  Planning to apply for college in the Fall of 2016


Đơn (Forms)

Scholarship Application
Scholarship Eligibility
Scholarship Sponsorship

Cách Nộp Đơn Xin Học Bổng (Method of Application Submission)

Gởi đơn và hồ sơ qua bưu điện

Mail application package

GDPTCP Scholarship Selection Committee

P.O. Box 2963

Garden Grove, CA 92842

Email đơn và hồ sơ

EMail application package

Group.Scholarship@GdptChanhPhapUsa.org

Đưa trực tiếp

Submit in-person

Nộp cho anh Nguyễn Trọng Thảo vào ngày Chủ Nhật 9am - 2pm

Submit in-person to anh Nguyễn Trọng Thảo on Sunday 9am - 2pm

Nộp đơn và hồ sơ trên mạng

Upload application package on the web

Nộp trên mạng

Apply online


Deadline – July 31, 2016