Vietnamese Class

Các lớp Việt ngữ là một trong những sinh hoạt đặc biệt của tổ chức GĐPT ở hải ngoại . Khối Việt ngữ trong GĐPT Chánh Pháp đang trưởng thành cho đến ngày nay, năm học 2014 có được 18 lớp học với sĩ số hàng tuần từ 180 đến 200 các em có mặt.

Từ lớp Vỡ Lòng đến lớp cấp 7 qua sự giảng dạy thật chăm chút và đầy tình yêu thương của 18 vị thầy cô giáo mà đa phần là các vị phụ huynh của các đoàn sinh cùng các anh chị ân nhân tình nguyện dấn thân. (3 lớp Vỡ Lòng, 3 lớp Một, 2 lớp Hai, 3 lớp Ba, 4 lớp Bốn, 1 lớp Năm, 1 lớp Sáu, 1 lớp Bảy)

Tiêu chuẩn học của các lớp:

Lớp Vỡ Lòng Các em bắt đầu làm quen học cách phát âm, đánh vần các nguyên âm và ráp các âm đơn giản.
Lớp Một Đọc, viết thông thạo các dấu, nguyên âm đơn ( a ă â o ô...), phụ âm đơn (b c d đ l m n....), ráp vần, đặt câu,học thuộc lòng tục ngữ...
Lớp Hai Phụ âm kép (ch gh gi ng kh th tr...) ráp vần, đặt câu, tập đọc đoạn văn ngắn, học thuộc lòng tục ngữ...
Lớp Ba Nguyên âm và phụ âm kép ( ay ây ăm ăn ao âu ap ăp âp et ut it ...) tập đọc và viết chính tả đoạn văn ngắn, học huyền sử Việt (Con Rồng cháu Tiên, Chử Đồng Tử), địa lý (hình dạng và vị trí nước Việt Nam), học thuộc lòng tục ngữ.
Lớp Bốn Ghép vần đôi và phụ âm ( eo, êu iu eco c ôc ia oa oe om ôm ơm ơpôt ...) tập đọc, viết nguyên câu và viết chính tả đoạn văn ngắn, huyền sử ( Sự Tích Trầu Cao, Bánh Dày Bánh Chưng), địa lý ( bờ biển, khí hậu Việt Nam), giải nghĩa tục ngữ...
Lớp Năm Ghép vần nguyên âm và phụ âm kép ( anh ach ung êch inh eng yêm yêu iêt iêng yêng...) đặt câu, đọc viết chính tả, học tháng, năm, Việt sử ( Phù Đổng Thiên Vương, Sự tích Quả Dưa Hấu, Sơn Tinh Thủy Tinh, Lý Tự Trọng,…) địa lý núi non, đồng bằng, sông ngòi, giải nghĩa tục ngữ...
Lớp Sáu Học và ghép vần (oai oan oac oat oăn oăt oanh oach oang oăng uâng uôn uông….), học Việt Sử ( Nỏ Thần, Mỵ Châu Trọng Thủy, Hai Bà Trưng , Bà Tiệu), địa lý ( khí hậu, dân cư, tài nguyên thiên nhiên), học thêm tài liệu của cô giáo phụ trách.
Lớp Bảy Học ráp vần nguyên âm kép (ươm ươp ươn ương uyên uyet oam oao oay oăm oeo ơng uya uych uynh uêch uênh …) định nghĩa chử khó, đặt câu, động nghĩa phản nghĩa, đối thoại công dân giáo dục, Việt sử ( Bố Cái Địa Vương, Ngô Quyền Trận Bạch Đằng, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Đại Hành), học thêm tài liệu của cô giáo phụ trách.

Tài liệu giảng dạy căn bản dùng sách Giáo Khoa Việt Ngữ của trung tâm Việt ngữ Văn Lang - SanJose. Nhiều năm trước đây các em được các thầy cô dẫn đi dự thi “Giải Khuyến Học” và đã đạt được nhiều thành tích cao mang về rất nhiều giải thưởng cho gia đình.